Chojnice w spółce InnoBaltica

7 czerwca 2021 roku decyzją Zgromadzenia Wspólników spółki InnoBaltica grono współwłaścicieli zostało powiększone o kolejny podmiot, tj. Gminę Miejską Chojnice. 

Chojnice to ważny punkt na mapie województwa pomorskiego
Chojnice to ważny punkt na mapie województwa pomorskiego


Wejście nowego udziałowca do spółki wynika z realizacji projektu wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego wspólnego systemu płatności za przejazdy o nazwie FALA. 
Gmina Miejska Chojnice powierzyła spółce część zadań własnych z zakresu transportu publicznego i zadeklarowała przystąpienie do projektu, czego konsekwencją było przystąpienie do spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 233.000,00 zł na objęcie 233 nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. 
Tym samym InnoBaltica staje się podmiotem należącym do jedenastu udziałowców:

 • Województwo Pomorskie, 
 • Gmina Miasta Gdańska, 
 •  Gmina Miasta Gdyni, 
 •  Miasto Słupsk, 
 •  Gdański Uniwersytet Medyczny, 
 •  Politechnika Gdańska, 
 • Uniwersytet Gdański, 
 •  Gmina Miasto Lębork, 
 •  Gmina Miasta Puck, 
 •  Gmina Miejska Tczew, 
 • Gmina Miejska Chojnice.

Skip to content