Sopot. II Samorządowy Kongres Finansowy

Dwadzieścia debat dotyczących najaktualniejszych wyzwań dla samorządów oraz rozmowy dotyczące sytuacji finansowej i strategii działań wobec skutków wojny w Ukrainie to podsumowanie drugiej edycji Samorządowego Kongresu Finansowego, realizowanego w ramach inicjatywy Local Trends, który odbył się w dniach 11-12 kwietnia w Sopocie.

Warto podkreślić, że inicjatywie Local Trends od początku przyświeca idea współpracy ponad podziałami. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele instytucji unijnych, rządu RP, samorządów, a także przedsiębiorców i środowisk naukowych.

Przypomnijmy, że Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Jego organizatorami są Grupa MTP i Centrum Myśli Strategicznych we współpracy z partnerami strategicznymi.

Uroczyste otwarcie w pierwszym dniu Kongresu

Wydarzenie otworzyli: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania oraz Jacek Karnowski, prezydent miasta Sopotu, prezes Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

Wystąpienie inauguracyjne „Spójność w warunkach wyzwań rozwojowych i obaw o wykluczenie” wygłosiła Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform w Komisji Europejskiej. Następnie głos zabrała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego
w Katowicach w wystąpieniu „Holistyczna przemiana a zrównoważone miasta przyszłości”.

Po uroczystym otwarciu kongresu rozpoczął się cykl sesji plenarnych na m.in. następujące tematy: 

– Polskie i europejskie polityki rozwojowe w polskich samorządach a skutki wojny w Ukrainie;

– tania i czysta energia (transformacja na przykładzie ZE PAK);

– lokalny rozwój infrastruktury komunikacyjnej a przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;

– finansowanie rozwoju miast ze wsparciem instytucji rozwojowych a także z perspektywy Polskiego Ładu.

Pokaz „FilmforFreeUkraine”

Tego samego dnia w godzinach wieczornych w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton odbył się pokaz nagrań wideo z projektu Agaty Wińskiej (PL) i Natalki Gordiy Kukharskiej (UA) „FilmforFreeUkraine” – „Filmujcie dla Wolnej Ukrainy”. Autorami nagrań są aktorzy, producenci, reżyserzy, kostiumolodzy i inni członkowie ekipy, którzy pracowali cztery lata temu przy produkcji filmu Agnieszki Holland „Obywatel Jones”/“Tsina Pravdy”.

Drugiego dnia Samorządowego Kongresu Finansowego odbyło się dwanaście debat dotyczących między innymi zarządzania długiem lokalnym, wdrażania niskoemisyjnego transportu, partnerstwa publiczno-prywatnego, reformy planowania przestrzennego, digitalizacji usług, scenariuszy finansowania szpitali samorządowych czy dobrych praktyk w zakresie regulacji na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy.

Drugi dzień Kongresu – udział w debacie Marcina Stefańskiego, prezesa InnoBaltica Sp. z o.o., spółki odpowiedzialnej za wdrożenie w województwie pomorskim systemu FALA

Uczestnicy debaty byli zgodni co do potrzeby wdrażania cyfrowych rozwiązań w miastach i regionach.

W debacie „Zrównoważone technologicznie miasta – jak skutecznie wdrożyć digitalizację usług publicznych opartą na smart płatnościach” udział wziął Marcin Stefański, prezes spółki InnoBaltica, który wraz z pozostałymi rozmówcami dyskutował między innymi na temat dobrych praktyk wykorzystujących IT w usługach miejskich czy roli administracji publicznej w zapewnianiu dostępności do danych niezbędnych do funkcjonowania cyfrowej gospodarki. Wnioskiem z debaty było stwierdzenie, że rozwój cyfryzacji to kierunek, który nieustannie powinien być wzmacniany, ma on bowiem przełożenie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie konkurencyjności danego regionu.   Podkreślono dużą rolę, ale też potrzebę wdrażania na rynek nowoczesnych metod płatności bezgotówkowych jako rozwiązań z jednej strony innowacyjnych a z drugiej, z uwagi na pandemię, koniecznych.  Te i inne poruszane kwestie, korelują z wdrażanym przez spółkę systemem FALA, który w sposób ujednolicony w całym województwie pomorskim będzie pobierał opłaty za przejazdy pociągami oraz komunikacją miejską. Jest to system nowoczesny, zaawansowany technologicznie, który ma za zadanie umożliwienie mieszkańcom i turystom sprawnego przemieszczania się w obrębie Pomorza.

Skip to content