Konferencja podsumowująca projekt

1 października 2020 roku odbyła się końcowa konferencja międzynarodowego projektu flagowego Interconnect pt. „Przyszłość transportu publicznego – trendy, narzędzia, zarządzanie”. 

Podczas konferencji podsumowującej projekt bezpośrednie spotkanie nie było możliwe, jednak eksperci uczestniczący w projekcie podsumowali efekty trzech lat prac w zespołach.


Wydarzenie to było podsumowaniem prac realizowanych przez partnerów pochodzących z Polski, Niemiec, Danii, Litwy, Estonii oraz Szwecji (partner wiodący) oraz 10 partnerów stowarzyszonych. 


Głównym celem projektu Interconnect, finansowanego ze środków programu Interreg Południowy Bałtyk, było wypracowanie rozwiązań, które umożliwią pasażerom podróże międzynarodowe, wykorzystujące komunikację regionalną, miejską i pasażerski transport promowy w oparciu o jeden zintegrowany bilet. 


Otwarcia konferencji dokonał Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego, a także przedstawiciele EUSBSR (Europejskiej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego). 


Następnie eksperci, którzy przez trzy ostatnie lata pracowali w ramach projektu Interconnect, opowiedzieli o nowych rozwiązaniach i narzędziach usprawniających szeroko pojęty transport publiczny, a także wskazali kierunki jego dalszego rozwoju. 


Istotnym elementem konferencji było także symboliczne podpisanie listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami regionu Blekinge, województwa pomorskiego, Steny Line oraz spółki InnoBaltica. Jest to deklaracja przyszłej współpracy partnerów w zakresie transportu publicznego. 


Ze względu na panującą pandemię, konferencja odbyła się online.

Skip to content