Konferencja w Gdańsku „Wspólny bilet w komunikacji publicznej”

Wspólny bilet w komunikacji publicznej będzie głównym tematem konferencji, która 10 maja zgromadzi w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku ponad 100 uczestników. Udział w wydarzeniu wezmą osoby zajmujące się zawodowo organizacją transportu publicznego, naukowcy, eksperci, a także specjaliści ds. systemów biletowych i rozliczeniowych oraz dziennikarze. 

Konferencja będzie powiązana z oficjalnym, uroczystym rozpoczęciem wdrażania ujednoliconego systemu poboru opłat – Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności w województwie pomorskim. 

Jak informują organizatorzy ze Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, głównym założeniem konferencji jest pokazanie zalet wprowadzenia „wspólnego biletu” (lub przynajmniej wspólnego systemu poboru opłat za przejazd). Bardzo istotne jest też przeanalizowanie barier i wyzwań w jego wprowadzeniu: przede wszystkim technologicznych, ale również prawno-organizacyjnych czy finansowych. 

Konferencja odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, a udział w niej jest bezpłatny. Konieczna jest jednak rejestracja pod tym adresem.

PROGRAM KONFERENCJI

Wspólny bilet w komunikacji publicznej – doświadczenia i perspektywy wdrożenia

10 maja 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku (ul. Okopowa 21/27), sala im. Lecha Bądkowskiego 

CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE

 • 9:00-10:00 Rejestracja, poranna kawa 
 • 10:00-10:10 Powitanie – przedstawiciel Infra – Centrum Doradztwa 
 • 10:10-10:20 Wystąpienie wprowadzające – Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego 
 • 10:20-10:40 Wystąpienie wprowadzające – Krzysztof Rudziński, prezes InnoBaltica
 • 10:40-11:30 Panel dyskusyjny: Wyzwania stojące przed samorządami terytorialnymi w zakresie wdrażania nowoczesnych systemów poboru opłat za bilety w transporcie publicznym 

KONFERENCJA PRASOWA 

 • 11:30-12:15 Spotkanie z dziennikarzami: inauguracja realizacji wdrażania ujednoliconego systemu poboru opłat – Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności w województwie pomorskim 

CZĘŚĆ II – WSPÓLNY BILET: DOŚWIADCZENIA POLSKIE 

 • 12:15-12:30 Niezbędna infrastruktura do poboru opłat w transporcie publicznym – Wojciech Maślany, prezes Zarządu Hilltech M&S SA 
 • 12:30-12:45 Węzły integracyjne jako obowiązkowy element nowoprojektowanych inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Grzegorz Mocarski, prezes Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA 
 • 12:45-13:00 Prezentacja – przedstawiciel samorządu terytorialnego 
 • 13:00-13:15 Informacja pasażerska jako integralna część systemu wspólnego biletu – Bogusław Kowalski, prezes Zarządu TK Telekom 
 • 13:15-14:00 Panel dyskusyjny: Obecne systemy dystrybucji biletów a oczekiwania pasażerów 

CZĘŚĆ III – WSPÓLNY BILET: TRENDY ŚWIATOWE 

 • 14:20-14:40 Integracja biletowa w skali makro i mikro – Bartłomiej Buczek, członek Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 
 • 14:40-14:55 Oczekiwane rozwiązania technologiczne dla Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności w województwie pomorskim – przedstawiciel spółki InnoBaltica
 • 14:55-15:10 Międzynarodowy projekt Interconnect. Ku integracji systemów publicznego transportu zbiorowego w południowej części regionu Morza Bałtyckiego – dr Wiktor Szydarowski, kierownik projektu, Region Blekinge, Szwecja 
 • 15:10-16:00 
 • Panel dyskusyjny: Jak wdrożyć optymalny system poboru opłat za bilety w transporcie publicznym
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu. SET to organizacja skupiająca czołowych polskich ekspertów – praktyków zajmujących się od wielu lat problematyką infrastruktury i transportu. Więcej informacji nt. działalności SET można znaleźć na stronie www.stowarzyszenie-set.pl. Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.wspolny-bilet.pl

Skip to content