Konsultacje społeczno-techniczne w Malborku

 – Być może dzisiaj jeszcze nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale nowoczesny system integrujący sprzedaż biletów jest koniecznością w naszych czasach – powiedział Marek Charzewski, burmistrz Malborka podczas spotkania konsultacyjnego, jakie odbyło się w Malborku 21 czerwca 2018 r. 

Malbork był kolejnym miastem na mapie naszych konsultacji społeczno-technicznych, które prowadzimy od połowy kwietnia w największych ośrodkach województwa pomorskiego. Ich celem jest zapoznanie lokalnych samorządowców, radnych, urzędników, przewoźników oraz osób odpowiadających za organizację transportu publicznego z koncepcją przygotowywanej na Pomorzu Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności. Jest to również okazja do zebrania informacji o potencjalnych problemach na danym terenie, jakie sygnalizują uczestnicy spotkań. 

– Bardzo nam zależy, żeby system integracji biletowej zaczął działać także w naszym mieście – podkreślała Małgorzata Zemlik, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku, wyjaśniając, że aktualnie w Malborku prowadzona jest sprzedaż biletów bardzo tradycyjnymi metodami – głównie w formie papierowej, w podstawowych taryfach: bilet jednoprzejazdowy, miesięczny lub na pół miesiąca. 

Po prezentacji głównych założeń PZUM pojawiło się kilka pytań o finansowe aspekty wdrażania nowego systemu – ile wdrożenie będzie kosztowało organizatorów transportu, kto będzie odpowiadał za instalację i utrzymanie urządzeń montowanych w autobusach itp. 

Przedstawiciele spółki uspokoili uczestników spotkania, że koszt inwestycyjny bierze na siebie InnoBaltica, która ze środków unijnych planuje pokryć zakup i instalację tych urządzeń, a następnie jako właściciel tej infrastruktury dbać o bieżące utrzymanie. 

Padały także pytania o sposoby rozliczania ulg w nowym systemie oraz długość okresu przejściowego, gdy funkcjonować będą zarówno stary, jak i nowy system. 

Wszelkie pytania i uwagi zostały zanotowane, a następnie zostaną przekazane zespołowi projektowemu.

Skip to content