Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok w sprawie systemu FALA

14 października Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok w sprawie odwołań związanych z przetargiem na wyłonienie głównego wykonawcy systemu zintegrowanego biletu FALA. Najważniejsze przesłanie odczytanego wyroku to nakaz unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownego przeprowadzenia badania i oceny ofert – już bez uwzględnienia oferty konsorcjum Thalesa. 

Przypomnijmy: do przetargu przystąpiły cztery podmioty: 

  • Mennica Polska SA, 
  • konsorcjum, którego Liderem jest Asseco Data System SA, 
  • Conduent Business Solutions France SAS, 
  • konsorcjum, którego liderem jest Thales Polska Sp. z o.o. 

Oferta Mennicy Polskiej została odrzucona. 7 lipca br. komisja przetargowa ogłosiła dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty i wskazała na konsorcjum Thales Polska. 

Po ogłoszeniu do KIO wpłynęły cztery odwołania (złożyli je przedstawiciele zarówno Thalesa, Conduenta, jak i Asseco) i postępowanie w ich sprawie trwało aż do tej pory. 

Co ten wyrok oznacza dla realizacji systemu FALA? 

 – Przede wszystkim należy teraz poczekać na wyrok wraz z uzasadnieniem – mówi Grzegorz Bebłowski, główny specjalista ds. zamówień publicznych w spółce InnoBaltica. – Uzasadnienie to będzie miało dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ z jego treści wynikać będą szczegółowe wytyczne co do dalszych czynności. 

Pierwszym działaniem będzie oczywiście unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z wyrokiem KIO. Następnie komisja przetargowa na nowo przeprowadzi badanie oraz ocenę ofert – w tej sytuacji w grze pozostają już tylko dwaj wykonawcy: konsorcjum, którego Liderem jest Asseco Data System SA oraz firma Conduent Business Solutions France SAS. Wykonawca, którego propozycja okaże się najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia dokumentów (niezbędnych ze względów formalnych) i jeśli nie będzie przeszkód – ponownie zostanie ogłoszony wybór oferty najkorzystniejszej. Zakładamy, że stanie się to w pierwszej połowie listopada br. 

Na koniec kilka słów o terminach. Wg harmonogramu projektu pierwszy etap systemu FALA, czyli funkcjonalność aplikacyjna pod nazwą Podróż mobilna, powinien zostać uruchomiony we wrześniu 2021 roku i wtedy też rozpocznie się montaż urządzeń końcowych (kasowników) w pojazdach komunikacji miejskiej i na przystankach kolejowych. Funkcjonalność Podróż z kartą wdrożona zostanie około czerwca 2022 roku. Począwszy od lipca 2021 roku otwierane będą punkty obsługi klienta w największych miastach Pomorza, gdzie osoby potrzebujące pomocy przy zakładaniu i obsłudze elektronicznych kont pasażerskich uzyskają fachowe wsparcie. Terminem kończącym wdrożenie projektu realizowanego przy wsparciu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie 30 czerwca 2023 roku. 

Skip to content