Nowy prezes spółki InnoBaltica

16 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza spółki InnoBaltica powołała na stanowisko prezesa zarządu Marcina Stefańskiego. Poniżej kilka słów o osobie, która pokieruje spółką oraz realizowanymi przez nią projektami.


Marcin Stefańskiprezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o Urodzony w 1970 roku w Gdańsku. Informatyk – absolwent Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył m.in. menedżerskie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, gdzie skończył również podyplomowe studia biznesowe i uzyskał tytuł MBA.

Karierę zawodową rozpoczął w Ośrodku Obliczeniowym NBP, przekształconym później w Bankowe Systemy Informatyczne sp. z o.o. w Gdańsku. Od 1999 roku związany był z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Cyfryzacji, a wcześniej dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki. 


Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu dużymi systemami i projektami informatycznymi, cyfrowymi o zasięgu lokalnym i regionalnym. Był m.in. pełnomocnikiem ds. obsługi informatycznej Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, kierownikiem przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie e-Zdrowie, członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP oraz współautorem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, Regionalnych Programów Strategicznych, Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. 


Prywatnie: żonaty, dwóch synów, a jego zainteresowania w dużej mierze pokrywają się z pasjami zawodowymi – ciekawi go rozwój sztucznej inteligencji, nowe technologie, a także muzyka i sport.

Skip to content