O projekcie InnoBaltiki na Zarządzie Województwa Pomorskiego

O integracji płatności za przejazdy na posiedzeniu Zarządu Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego podczas swojego posiedzenia 5 grudnia 2017 r. wysłuchał informacji dotyczących planu realizacji Programu Poboru Opłat, mającego na celu wdrożenie na terenie województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów i przewoźników transportu systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim. 

Krzysztof Rudziński, prezes InnoBaltki, podczas swojej prezentacji wyjaśnił założenia programu oraz przedstawił ramowy harmonogram prac. Ważnym elementem wystąpienia było również pokazanie wariantów kosztowych oraz wskazanie możliwych źródeł finansowania projektu. 

Na czym będzie polegał projekt? W dużym skrócie: sercem całego systemu stanie się baza centralna, w której zostaną zgromadzone konta użytkowników komunikacji zbiorowej, czyli pasażerów. Tam będą zapisane uprawnienia do ulg i podstawowe dane. Każda zarejestrowana osoba będzie mogła powiązać ze swoim kontem kartę płatniczą, która umożliwi regulowanie należności za przejazdy. 

Pasażer, wsiadając do autobusu, tramwaju czy trolejbusu, będzie musiał mieć przy sobie jedynie urządzenie, które pozwoli systemowi go rozpoznać (może to być aplikacja w telefonie albo specjalna karta). Dalej system będzie działał już sam. Przeliczy przejechane przystanki, dopasuje taryfę, naliczy należne ulgi, a następnie podsumuje opłaty. 

Warto zauważyć, że temat integracji różnych środków transportu zbiorowego jest niezmiernie ważny dla Zarządu Województwa Pomorskiego. Zakłada się bowiem, że wprowadzenie systemu jednolitych, prostych i wygodnych płatności za przejazdy środkami komunikacji publicznej zwiększy atrakcyjność komunikacji publicznej, zmniejszy liczbę osób podróżujących prywatnymi samochodami osobowymi, a w konsekwencji wpłynie pozytywnie na stan środowiska i podniesie poziom społecznego zadowolenia z oferty transportowej w województwie pomorskim.

Prezes InnoBaltiki poinformował także Zarząd Województwa, że 4 grudnia spółka zakończyła nabór wniosków o udział w dialogu technicznym. Zgłosiły się 23 firmy – czołówka podmiotów zajmujących się wdrażaniem potężnych systemów informatyczno-płatniczych w różnych częściach świata. Celem tego działania jest uzyskanie doradztwa i informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określenia warunków umowy.

Skip to content