O transporcie aglomeracyjnym w Szczecinie

Eksperci zajmujący się problematyką transportu publicznego, a zwłaszcza kolejowego, zgromadzili się w dniach 16 i 17 maja 2019 r. w Szczecinie, żeby dyskutować o najlepszych rozwiązaniach komunikacyjnych. Ważnym wątkiem tematycznym były możliwości wykorzystania środków unijnych na rozwój transportu kolejowego. 

Konferencja zgromadziła ponad 100 specjalistów transportu publicznego, przedstawicieli spółek kolejowych, organizatorów transportu publicznego, przewoźników, gmin i firm technologicznych.

Okazją do zorganizowania konferencji „Kolej aglomeracyjna jako przyjazny system transportu publicznego” był fakt, iż szczecińska kolej aglomeracyjna (jedno z największych i najbardziej kompleksowych tego typu przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków UE w Polsce) wchodzi w fazę realizacji. 

Konferencja poświęcona była zagadnieniom roli transportu kolejowego w rozwoju zrównoważonego systemu komunikacji publicznej. 

– Naszym celem była analiza obecnego stanu, a także zaprezentowanie kierunków rozwoju taboru szynowego w Polsce – deklarowali organizatorzy ze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. – W kontekście realizacji przez stowarzyszenie projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej temat ten nabiera szczególnego znaczenia. 

Podczas konferencji zaprezentowane zostały między innymi dobre praktyki w zakresie budowy kolei aglomeracyjnej w kraju, innowacyjne rozwiązania w transporcie publicznym i nowoczesne systemy obsługi pasażerów. Podsumowano także projekty transportowe zrealizowane przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także przedstawiono kierunki i zadania, jakie niesie ze sobą bieżąca perspektywa finansowa. 

Ważnym tematem konferencji były także sprawy związane z promocją i informacją skierowaną do pasażerów, jaka powinna towarzyszyć każdemu projektowi.

Uczestnicy szczecińskiego wydarzenia mieli także okazję wziąć udział w wizycie studyjnej, której głównym elementem była możliwość przejazdu powstającą koleją na odcinku Szczecin Główny – Police oraz zwiedzanie Centrum Szkoleń Maszynistów, gdzie do dyspozycji gości był m.in. symulator prowadzenia pociągu

Skip to content