Pierwsze spotkanie Zespołu Doradczo-Technicznego

Zespół Doradczo-Techniczny – pierwsze spotkanie

Przy spółce InnoBaltica został powołany Zespół Doradczo-Techniczny, z którym konsultowane będą wszelkie istotne działania w trakcie projektowania i tworzenia informatycznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności. W skład zespołu weszli przedstawiciele organizatorów transportu na Pomorzu. W poniedziałek, 5 marca, odbyło się pierwsze spotkanie ZD-T. 

Inauguracyjne spotkanie Zespołu Doradczo-Technicznego miało na celu przede wszystkim zrelacjonowanie dotychczasowych prac spółki InnoBaltica, a także przedstawienie zagadnień, które będą wymagały ścisłej współpracy pomiędzy osobami przygotowującymi i projektującymi zintegrowany system płatności za bilety a organizatorami transportu w poszczególnych częściach regionu. 

Prezentacji głównych założeń internetowej platformy Zintegrowanych Usług Mobilności dokonał Krzysztof Rudziński, prezes spółki InnoBaltica. Przekazał też uczestnikom harmonogram wdrożenia na rok 2018 r. Jarosław Kuik, dyrektor projektu zrelacjonował postępy prac w ramach dialogu technicznego. Przedstawił pierwsze wnioski, refleksje, podsumowania, a także zasygnalizował problemy techniczne, jakie trzeba będzie rozwiązać w najbliższych miesiącach. 

Informacje na temat konieczności inwentaryzacji rozmaitych baz danych oraz stanu prac w tej dziedzinie przekazała uczestnikom spotkania Anna Wolniarska-Roszak, koordynator zespołu inwentaryzacyjnego, natomiast Katarzyna Wośko, specjalista ds. komunikacji społecznej, zapowiedziała plan konsultacji społeczno-technicznych (w terminie kwiecień – czerwiec 2018 r.) w miastach powiatowych województwa pomorskiego. 

Spotkanie zakończyło się przekazaniem materiałów, które będą analizowane i szczegółowo omawiane na następnym spotkaniu zespołu (23 marca 2018 o godz. 10).

Skip to content