Polska Nagroda Innowacyjności 2020/2021 dla spółki InnoBaltica

Polską Nagrodę Innowacyjności 2020/2021 otrzymała spółka InnoBaltica za projekt systemu FALA i doprowadzenie do rozpoczęcia jego realizacji na terenie województwa pomorskiego. Laureat Grand Prix w dziedzinie innowacji  został ogłoszony a nagroda wręczona podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który w dniach 5 – 7 października odbywa się w Krakowie.  Kapituła konkursu doceniła innowacyjność założeń systemu, którego wdrażanie rozpoczęło się na terenie województwa pomorskiego.

Podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie spółka InnoBaltica została uhonorowana Polską Nagrodą Innowacyjności 2020/2021.

Podczas kongresu na ręce Marcina Stefańskiego, prezesa spółki InnoBaltica, nagrodę wręczył Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

Przypomnijmy: system FALA (nazwa techniczna to Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności) zakłada wprowadzenie na terenie całego województwa pomorskiego ujednoliconego systemu płatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej, a także przejrzystego systemu informacji pasażerskiej.

Spółka mimo trwającej w kraju pandemii oraz przedłużającego się postępowania w Krajowej Izbie Odwoławczej doprowadziła do podpisania w czerwcu br. umowy z głównym wykonawcą systemu FALA – z konsorcjum firmy Asseco Data Systems i AEP Ticketing Solutions z Włoch. Prace nad wdrożeniem systemu idą pełną parą, a spółka niezależnie od kontraktu z Asseco prowadzi równoległe działania uzupełniające, zmierzające do pozyskania danych do systemu, organizuje warunki umożliwiające montaż walidatorów na przystankach kolejowych, a także pracuje nad budową systemów wspierających obsługę pasażera.

Na realizację projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym (…)”  InnoBaltica uzyskała dofinansowanie w kwocie 90 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie ma pokryć koszt nie tylko systemu informatycznego, ale także 850 urządzeń walidujących na przystankach kolejowych,  5300 urządzeń w pojazdach komunikacji miejskiej (autobusach, trolejbusach i tramwajach), wydania 300 tys. specjalnych kart, zorganizowania 30 punktów obsługi klienta oraz przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w całym województwie.

Wsparcie techniczne zapewnia spółce dotacja z instrumentu finansowego ELENA (European Local ENergy Assistance). Z tych środków opłacane są studia wykonalności i badania rynku, przygotowania biznesplanów, procedur przetargowych, przeprowadzanie audytów. InnoBaltica uzyskała na wsparcie techniczne z ELENY ponad 10 mln zł i była jednym z pierwszych podmiotów w Polsce, który uzyskał dotację z tego instrumentu finansowego.

Przygotowanie projektu FALA poprzedzone było międzynarodowymi badaniami przeprowadzonymi we współpracy z siedmioma partnerami basenu Morza Bałtyckiego w ramach wspólnego projektu Interconnect. Spółka InnoBaltica uzyskała na realizację zadań związanych z regionem Pomorza blisko 7 mln zł wsparcia z programu Interreg Południowy Bałtyk.

O kongresie

VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości to największe mobilne wydarzenie gospodarcze w Polsce, będące okazją do spotkań osób decyzyjnych ze świata nauki, biznesu, samorządu, parlamentarzystów oraz reprezentantów administracji rządowej. Kongres to platforma wymiany eksperckiej wiedzy i ogromnego doświadczenia polskich przedsiębiorców, naukowców oraz polityków.

W programie tegorocznego kongresu przewidziano dwadzieścia paneli dyskusyjnych. Przedmiotem rozmów będą zagadnienia dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych, siły polskiej nauki, zielonych technologii, ale również innowacyjnych rozwiązań w kluczowych sektorach gospodarki.

Wśród tych innowacyjnych rozwiązań znalazło się także miejsce dla prezentacji systemu FALA.

Prezes spółki, Marcin Stefański, wziął udział w panelu dyskusyjnym pn. Zrównoważone miasto – zrównoważony rozwój.

Ponadto przez dwa dni kongresu działać będzie w strefie wystawienniczej stoisko spółki, prezentujące założenia systemu FALA. Najważniejsze wydarzenia kongresu są relacjonowane w mediach społecznościowych InnoBaltiki – https://www.facebook.com/innobaltica oraz https://www.instagram.com/systemfala/  

Skip to content