Seminarium Wzorce dla współczesnego transportu publicznego

Zapraszamy osoby zajmujące się zawodowo lub interesujące się tematyką transportu publicznego na seminarium benchmarkowe pod nazwą „WZORCE DLA WSPÓŁCZESNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO” („Benchmarks for the current public transport system”), które odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku 6 września w godz. 9.30 – 15.15. 


Jest to wydarzenie organizowane w ramach międzynarodowego projektu Interconnect. Podczas seminarium odbędzie się m.in. prezentacja wyników dotychczasowych prac w zakresie analizy jakości systemów transportowych wykonanych przez InnoBaltica Sp. z o.o. we współpracy z zagranicznymi partnerami projektu. 

W trakcie dyskusji omówione zostaną w szczególności zaproponowane cechy wzorcowe analizowanych systemów oraz ich potencjał do ew. wykorzystania na terenie województwa pomorskiego i w innych regionach państw obszaru południowego Bałtyku. 


Udział  w seminarium jest bezpłatny – obejmuje seminarium, lunch oraz kawę/herbatę – jednak osoby zainteresowane muszą dokonać rejestracji pod tym adresem. Seminarium odbywać się będzie częściowo w języku angielskim i będzie na bieżąco tłumaczone na język polski. 

Miejsce wydarzenia:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 Gdańsk; Sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego.
Program seminarium znajdziecie poniżej.
Zapraszamy również do zapoznania się z raportem pt. „Analiza jakości transportu publicznego”.

Pobierz plik:

PROGRAM SEMINARIUM

9.30  – Powitanie gości
9.40  – Inauguracja pilotażu dot. integracji systemów biletowych na Pomorzu – podpisanie umów z partnerami pilotażu, konferencja prasowa – Krzysztof Rudziński, InnoBaltica Sp. z o.o.
10.00 – Co determinuje jakość systemów transportowych? – Marcin Wołek, Uniwersytet Gdański
10.25 – Analiza jakości systemów transportowych w wybranych regionach Morza Bałtyckiego – prezentacja raportu – Aleksander Jagiełło/Paweł Rydzyński, InnoBaltica Sp. z o.o.
11.00 – Przerwa kawowa 
11.10 – Alternatywne paliwa jako sposób na zrównoważony rozwój transport publicznego – Magnus Forsberg, Region Blekinge; Sven Borén, Blekinge Institute of Technology
11.35 – Korzyści i zagrożenia wynikające z integracji transportu publicznego – Marian Cihon, The Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock
12.00 – Panel dyskusyjny 
12.30 – Przerwa na lunch 
13.30 – Nieodpłatny transport publiczny – slogan czy remedium? – Allan Alaküla, Tallinn EU Office 
13.55 – Badania marketingowe jako narzędzie kształtowania oferty transportu publicznego zgodnie z preferencjami i oczekiwaniami użytkowników – Krzysztof Grzelec, ZKM w Gdyni
14.20 – Przetargi publiczne i konkurencja pomiędzy przewoźnikami jako narzędzia kształtowania efektywnego transportu publicznego – Julius Paulikas, Klaipeda Public Transport Authority
14.40 – Panel dyskusyjny
15.10 – Podsumowanie seminarium

AGENDA OF THE SEMINAR

9.30 – Welcome 
9.40 – Inauguration of the pilotage – the joint ticketing system between Pomorskie and Blekinge – the first stage – Pomorskie – Krzysztof Rudziński, InnoBaltica Ltd 
10.00 – Determinants of the transport systems quality – Marcin Wołek, University of Gdansk 
10.25 – Analysis of the quality of transport systems in selected Baltic Sea regions – presentation of the Inteconnect report results – Aleksander Jagiełło/Paweł Rydzyński, InnoBaltica Ltd 
11.00 – Coffee break 
11.15 – Alternative fuels as a way to sustainable public transport development – Magnus Forsberg, Region Blekinge, Sven Borén, Blekinge Institute of Technology 
11.40 – Benefits and threats resulting from the integration of public transport – Marian Cihoñ, The Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock 12.00 – Panel debate – discussion 
12.30 – Lunch break 
13.30 – Free public transport – slogan or remedy? Allan Alaküla, Tallinn EU Office
13.55 – Marketing research as a tool for shaping the public transport offer in accordance with the preferences and expectations of users – Krzysztof Grzelec, Transport Authority in Gdynia 
14.20 – Public procurement and competition between carriers as a tool for shaping effective public transport – Julius Paulikas, Klaipeda Public Transport Authority 
14.40 – Panel debate – discussion 
15.00 – Summing up process

Skip to content