Wizyta studyjna na Lubelszczyźnie

Wizyta studyjna w Lublinie, Nałęczowie i Świdniku

Produkcja nowoczesnych trolejbusów i autobusów, rozwiązania stosowane w zarządzaniu transportem publicznym, sposoby pozyskiwania funduszy unijnych na projekty związane z komunikacją – to tylko niektóre zagadnienia, którymi zajmowali się uczestnicy wizyty studyjnej w Lublinie, Nałęczowie i Świdniku. Udział w wydarzeniu wzięło blisko 40 osób – przedstawicieli 30 samorządów z województwa pomorskiego. 

Jak wiadomo, najlepiej uczyć się nie na błędach, ale na doświadczeniach – w tym doświadczeniach innych, dlatego też Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot zorganizował cykl spotkań, w ramach których uczestnicy z obydwu stron mogli podzielić się doświadczeniami. 

Przedstawiciele Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego opowiedzieli nam, jak tworzy się i jak działa obszar funkcjonalny, jakie są dobre i jakie złe strony takiego rozwiązania. 

W skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzi 16 gmin: LublinŚwidnik, Lubartów (gmina i miasto), Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka. 

Najważniejsze cele LOF to podniesienie poziomu i dostępności edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego oraz innowacyjności w LOF, poprawa mobilności transportowejniskoemisyjności oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa naturalnego w LOF oraz przyspieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację przestrzenną i społeczną uwzględniając technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Poprzez rozmowy z osobami współtworzącymi strategię działania LOF, uczestnicy mieli okazję poznać największe realizowane projekty, przyjrzeć się współpracy inwestycyjnej pomiędzy małymi ośrodkami i dużym miastem, a także zajrzeć w miejsca na co dzień niedostępne – do fabryki trolejbusów  i autobusów elektrycznych Ursus, do dyspozytorni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Lublinie czy do pracowni architektonicznej odpowiadającej za rewitalizację zapomnianych części miasta. 

Wizyta studyjna była jednak przede wszystkim okazją do wymiany kontaktów pomiędzy osobami pracującymi w Lubelskiem i Pomorskiem w podobnych obszarach. Nawiązane kontakty posłużą nam do sprawnej wymiany doświadczeń oraz konsultacji rozwiązań planowanych w przyszłości.


Skip to content