Współpraca z Warmińsko-Mazurskiem

Województwo warmińsko-mazurskie przygotowuje się do przygotowania planu integracji transportu publicznego. Jako partner stowarzyszony w projekcie Interconnect korzysta ze współpracy z partnerami stałymi projektu. Jednym z elementów tej współpracy jest wspólne organizowanie konferencji, której celem będzie wypracowanie głównych założeń integracji komunikacyjnej. 

W spotkaniu projektowym, które odbyło się 25 stycznia 2019 roku w siedzibie spółki InnoBaltica w gdańsku wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Urzędu Miasta Olsztyn, Euroregionu Bałtyk (Elbląg), Instytutu Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego HIE-RO w Rostoku (Niemcy) oraz spółki InnoBaltica. 

Uczestnicy ustalili podstawowe założenia dla konferencji. Głównym celem wydarzenia powinno być wypracowanie wstępnej „mapy drogowej” z udziałem poszczególnych interesariuszy dotyczącej budowy oferty zintegrowanego (kolej, transport miejski i podmiejski) transportu publicznego w aglomeracji olsztyńskiej z uwzględnieniem jej obszaru ciążenia. 

Rozważana była konferencja jako wydarzenie dwudniowe (pierwszy dzień część plenarna, drugi dzień część warsztatowa). 

Przedstawiciel HIE-RO podzielił się refleksją na temat stanu współpracy: 

  • nie ma w regionie olsztyńskim dialogu między podmiotami, dlatego pierwszym celem powinno być stworzenie „zalążka współpracy”;
  • przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego zaznaczył, że należy połączyć wspólne wysiłki i stworzyć synergię pomiędzy potencjałami projektów realizowanych obecnie przez Miasto Gminę Olsztyn tj. projektu SUMB-a (Interreg BSR), PIM (Partnerska Inicjatywa Miast, PO Pomoc Techniczna) oraz projektu Interconnect; 
  • powinna zostać przeprowadzona analiza realizowanych przedsięwzięć w celu uniknięcia dublowania się (overlapping) tych samych działań przez poszczególne projekty; 
  • przedstawicielka InnoBaltica podzieliła się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wdrażania projektów transportowych i działalności InnoBaltica. Głównym problemem w organizacji transportu zbiorowego w woj. pomorskim było zintegrowanie ponad 100 operatorów przewozów, różnych taryf i odmiennych systemów ulg. Należy zatem zbadać co jest największym wyzwaniem w integracji transportu aglomeracji olsztyńskiej. 


 Spotkanie zakończyło się zapowiedzią kolejnego, podczas którego ustalony zostanie zakres tematyczny oraz data konferencji oraz jej ramowa agenda.

Skip to content