Spółka InnoBaltica z siedzibą w Gdańsku (ul. Równa 19/21) zamierza zawrzeć umowę z firmą Polska Agencja Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul Słowackiego 13 o numerze NIP: 6342835389 na świadczenie usług informacyjno-promocyjnych związanych z udziałem spółki InnoBaltica w Polskim Kongresie Przedsiębiorczości. 
Działanie to jest związane z realizacją projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym –budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szacowana wartość zamówienia to 18 360 zł netto. Termin realizacji zamówienia planowany jest na okres od lipca 2020 do 25 listopada 2020 r. 
Podstawą do udzielenia zamówienia jest art. 67. zam. publ. dotyczący udzielenie zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na fakt, że usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę, który odpowiada za organizację Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości (jedyną imprezę/wydarzenie o dokładnie takim charakterze).