Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie sposobu realizacji szkolenia, których nie można było dokonać po terminie składania ofert.

Termin składania ofert: do  08.02.2022 r. godz. 10:00  

Uwaga!

 Zmiana terminu składania ofert: do 16.02.2022 r. godz. 10:00

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/90705