Zmarł prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej

Rektorem Politechniki Gdańskiej był od 2016 roku. Zawodowo przez całe życie związany z tą uczelnią. 

Profesor Jacek Namieśnik to wybitny chemik. Był specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, autorem lub współautorem blisko 1000 prac opublikowanych w czasopismach naukowych. Miał na swoim koncie 10 przyznanych patentów, w tym 1 europejski.

Profesor zmarł w wieku 69 lat, a przyczyną śmierci były prawdopodobnie problemy kardiologiczne.

– Odejście naszego rektora jest głębokim szokiem dla całej społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej, a także dotkliwą, bolesną stratą dla środowiska naukowego zarówno Trójmiasta, jak i całego naszego kraju – napisali przedstawiciele uczelni w oficjalnym komunikacie.

Żonie i córkom składamy szczere wyrazy współczucia. Łączymy się także ze współpracownikami Profesora oraz osobami, dla których był mistrzem i opiekunem naukowym.

Skip to content