BIP

Status prawny

InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS: 0000311943
NIP: 9571003404
REGON: 220639884

Dane kontaktowe

InnoBaltica Sp. z o.o.
19/21 Równa Street
80-067 Gdańsk
Polska
Telefon: +48 720 810 939
E-mail kontaktowy: innobaltica@innobaltica.pl

Skip to content