Spotkanie wykonawców

30 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie potencjalnych wykonawców w ramach ogłoszonego postępowania pod nazwą: Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego (…) systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności”.

W spotkaniu wzięły udział 24 osoby ze strony wykonawców oraz ośmiu pracowników spółki InnoBaltica. Głównym zadaniem tego działania było zebranie w jednym miejscu przedstawicieli firm zainteresowanych udziałem w przetargu w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia. 

Wszelkie pytania, jakie zostały zadanie podczas spotkania, zostały przez nas zebrane, zaprotokołowane, a ich zapis wraz z odpowiedziami zostanie opublikowany w najbliższych dniach w zakładce Zamówienia publiczne.

Skip to content