Uwaga! Ważne informacje dotyczące zamówienia publicznego

http://innobaltica.pl/1_106_zmiany-w-zamowieniu-publicznym.html Nastąpiła zmiana miejsca publikacji dokumentów przetargowych InnoBaltica Sp. z o.o. Aktualnie znajdują się one pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings. Opublikowaliśmy również odpowiedzi na pytania dot. aktualnie prowadzonego postępowania.

Pragniemy poinformować wszystkich uczestników postępowania pod nazwą: Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności”, że opublikowaliśmy odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia oraz do SIWZ. Zmieniliśmy też treść niektórych dokumentów.

Ich wykaz oraz wszelka dokumentacja związana z przetargiem znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings.

Zamieszczamy też link do stosownego komunikatu na ten temat w zakładce Zamówienia publiczne. 

Skip to content