Zapytania ofertowe

W tym miejscu znajdziesz informacje o naszych zamówieniach publicznych poniżej 130 000 złotych netto.

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjnych oraz przygotowanie i poprowadzenie punktów informacyjnych na terenie województwa pomorskiego, umożliwiających zapoznanie się z działaniem SYSTEMU FALA oraz korzyściami płynącymi z jego użytkowania.

Termin składania ofert upływa dnia: 17.07.2023 r. do godz: 9:00 Załączniki Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego Rozmiar pliku: 44 KB Pobrania: 14 Informacja o wyniku

Zobacz całość »

Zapytanie ofertowe na wykonanie eksperckiej usługi w zakresie oceny elementów Systemu FALA przeznaczonych dla pasażera publicznego transportu zbiorowego, w tym interfejsów projektowanych elektronicznych aplikacji –ekspertyza techniczno – użytkowa z perspektywy doświadczeń wykonanie użytkownika (TESTY UX) ZP-ZO/07/2023                                                                                                      

Zmieniony termin składania ofert do dnia 13.06.2023 r. do godz. 12:00. Załączniki Informacja o wyniku zapytania ofertowego Rozmiar pliku: 109 KB Pobrania: 16 Pytania i

Zobacz całość »

Zapytanie ofertowe na opracowanie treści merytorycznej materiałów informacyjno-edukacyjnych przedstawiających produkty Systemu FALA wraz z wykonaniem projektów graficznych, składem tekstów i opracowaniem ilustracji ZP-ZO/08/2023.                                                                                                   

Zmieniony termin składania ofert do dnia 9.06.2023 r. do godz. 14:00. Załączniki Zmiana zapytania ofertowego Rozmiar pliku: 214 KB Pobrania: 21 Zmieniony Opis przedmiotu zamówienia

Zobacz całość »
Skip to content